wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Małgorzaty H. Kowalczyk jest kolejną pozycją, która ukazała się w serii wydawniczej "Za Kurtyną Resocjalizacji". Na jej strukturę składają się dwie części. Pierwsza zatytułowana "Nieletni i dorośli sprawcy przestępstw jako podmiot oddziaływań resocjalizacyjnych" zawiera 14 opracowań ukazujących w wieloaspektowym naświetleniu tytułową kwestię. Część druga obejmuje 10 tekstów koncentrujących się tematycznie zarówno na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, jak i popularyzowaniu sprawdzonych już działań wykorzystywanych w resocjalizacji. Warto też, za recenzentem wydawniczym prof. dr hab. Anną Nowak, zwrócić uwagę na to, iż autorzy opracowań opublikowanych w omawianej tu tematycznej monografii "prezentują interdyscyplinarne podejście do podejmowanych zagadnień dotyczących uwarunkowań i przebiegu procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej. Reprezentują oni różne ośrodki naukowe, a także placówki resocjalizacyjne i jednostki penitencjarne. W książce są teksty teoretyczne i empiryczne, doniesienia z badań czy prowadzonych programów resocjalizacyjnych. Publikacja stanowi interesującą propozycję, wzbogacającą wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarystyki. Autorzy przedstawiają ciekawe diagnozy i projekty nowatorskich oddziaływań". Kierując się tym Recenzentka prognozuje, "że praca spotka się z zainteresowaniem studentów i pedagogów pracujących z nieletnimi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie, a także z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych, gdyż zawiera wiele cennych informacji na temat dobrych praktyk resocjalizacyjnych".

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:38.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 4 punkty
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych
  wraz z liczbą punktów przyznawanych
  za publikację w tych czasopismach,
  cz. B, poz. 2042: www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl