wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Książka "Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch" posiadająca charakter teoretyczno-praktyczny jest efektem współpracy międzynarodowej. Jej Autorzy - Jolanta Majewska i Andrzej Majewski pracują bowiem w Niemczech i tam realizują swoją aktywność terapeutyczną, z kolei Anna Parakiewicz i Marzenna Zaorska - reprezentują olsztyńskie środowisko pedagogów specjalnych. Struktura książki obejmuje osiem rozdziałów. Dokonano w nich stosunkowo krytycznej, ale też równocześnie refleksyjnej analizy niezwykle popularnej w aktualnie realizowanych działaniach terapeutycznych metody integracji sensorycznej oraz zaproponowano alternatywne, autorskie podejście do takich działań w oparciu o osiągnięcia współczesnej nauki, w tym nauk medycznych, społecznych (zwłaszcza pedagogiki i psychologii) i humanistycznych. Zostało ono opisane m.in. w kategoriach możliwości jakie stwarza psychomotoryka empowermentu. Warto w tym miejscu przywołać chociaż fragment recenzji wydawniczej profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk: ".Co do problematyki podjętej w książce, to jest ona zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym bardzo interesująca. Analiza metody terapii integracji sensorycznej autorstwa A. J. Ayres, krytyczne i zarazem refleksyjne podejście do jej założeń, skutkujące propozycjami praktycznych działań terapeutycznych, może okazać się interesujące do poszukiwania nowych form pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami w rozwoju. Upodmiotowienie dziecka w procesie diagnozy i terapii, zindywidualizowanie pracy z nim, jak też i z jego rodziną, a więc uwzględnienie kontekstu życia jako istotnego elementu w tym procesie, to istotne walory prezentowanej Czytelnikom metody". Rekomendowana książka jest skierowana przede wszystkim do terapeutów, pedagogów, psychologów zajmujących się terapią, edukacją, rehabilitacją, wspomaganiem rozwoju osób z zaburzeniami rozwojowymi - zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zapewne znajdzie ona także uznanie wśród nauczycieli akademickich realizujących zajęcia z zakresu różnych specjalności pedagogiki (i to nie tylko pedagogiki specjalnej), psychologii, terapii zajęciowej, a także u studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi. Podkreślając praktyczny charakter książki, należy też wskazać na jej przydatność dla rodziców oraz opiekunów dzieci wykazujących różnorodne ograniczenia rozwojowo-funkcjonalne.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:39.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 4 punkty
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych
  wraz z liczbą punktów przyznawanych
  za publikację w tych czasopismach,
  cz. B, poz. 2042: www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje