wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" sfinalizowało druk kolejnej pozycji w nieco zmienionej edytorsko serii wydawniczej Biblioteka "Wychowania na co Dzień". Trzy poprzednio wydane we wspomnianej serii książki posiadały autorski charakter (Andrzej Olubiński - "Socjalno-wychowawcze problemy postkomunistycznego społeczeństwa", Kazimierz Denek - "O nowy kształt edukacji", Stanisław Kawula - "Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu"), zaś prezentowana tu, to praca zbiorowa - monografia tematyczna. Jej tytuł: "Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej" dobrze oddaje zakres zawartych w niej studiów teoretycznych i empirycznych - zarówno o charakterze naukowym, jak i metodycznym. Wybór tytułowej problematyki nie jest przypadkowy i łączy się z wieloletnią jej obecnością na łamach czasopisma "Wychowanie na co Dzień", którego jeden z numerów corocznie poświęcony jest zagadnieniom związanym z uzależnieniami, zarówno od środków psychoaktywnych, jaki i z tzw. uzależnieniami behawioralnymi. Zasadniczą strukturę książki tworzą dwie części. Pierwsza z nich obejmuje artykuły odnoszące się do istoty uzależnień, ich uwarunkowań i diagnozy zjawiska, druga zaś koncentruje się na możliwościach prowadzenia pracy pedagogicznej na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, a tam gdzie one już zaistniały - podejmowania skutecznej terapii. Dopełnieniem zawartości książki jest studium, w którym redaktor książki Jan A. Malinowski analizuje osiemnastoletnie działania profilaktyczne prowadzone w Toruniu z inicjatywy władz miasta, co zostało zilustrowane obszerną fotorelacją. Stanowi to dodatkową przesłankę przemawiającą za tym, żeby w gronie czytelników znaleźli się nie tylko pracownicy nauki zajmujący się problematyką uzależnień, studenci pedagogiki i pracy socjalnej, pedagodzy i psycholodzy - praktycy, ale i samorządowcy, dla których lektura książki powinna dostarczyć inspiracji do podejmowania w środowisku lokalnym zintegrowanych działań profilaktycznych.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:38.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 4 punkty
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych
  wraz z liczbą punktów przyznawanych
  za publikację w tych czasopismach,
  cz. B, poz. 2042: www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje