wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Prezentując książkę Bohdana Skrzypczaka zatytułowaną "Współczynnik społecznościowy. Edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych - w perspektywie pedagogiki społecznej" warto podkreślić szczególne kompetencje jej Autora w zakresie podjętej w niej problematyki. Wynikają one z wieloletnich studiów i badań nad możliwościami aktywizacji środowisk lokalnych oraz praktycznego zaangażowania w inicjatywy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, której jest wiodącym liderem. Wszystko to przekłada się na pogłębioną analizę teoretyczną i empiryczną zaprezentowaną w książce, która posiada wprawdzie interdyscyplinarny charakter, to niemniej jest wyraźnie sprofilowana przez pedagogikę społeczną. Za Autorem książki warto podkreślić, że "we wszystkich rozdziałach rozwijana jest problematyka instytucjonalnego wymiaru społeczności". Tym samym umożliwia to Czytelnikowi zapoznanie się z różnymi interpretacjami oraz modelami - zarówno poznawczymi, jak i praktycznymi, które wykorzystują potencjał wspólnoty. Na strukturę książki składają się cztery części, które mogą być, co akcentuje jej Autor, "(od)czytane jako kolejne elementy stopniowo rozwijanego procesu badania w działaniu (od przyjęcia pewnej pedagogicznej perspektywy (część pierwsza), poprzez praktykę (część druga), po wypracowane na jej podstawie struktury edukacyjno-badawcze (część trzecia) oraz teoretyczne aspekty ugruntowanej praktycznie koncepcji animacji społecznej i edukacji zaangażowanej". Zachęcając do lektury książki warto przywołać, z konieczności, tylko krótkie fragmenty z recenzji wydawniczych: - "Problematykę podjętą w recenzowanej monografii uważam za szczególnie ważną, potrzebną, interesującą. Ściśle wpisuje się ona w aktualne doświadczenia w Polsce i poza nią. Dostrzegając powtarzalność problemów w globalnym świecie, Bohdan Skrzypczak ogniskuje swoje odniesienia, spostrzeżenia, propozycje w środowisku lokalnym. Zauważa, że społeczność ma potencjał sprawczy umożliwiający transformację rzeczywistości. Autor dokonuje udanej próby ponownego odczytania rozumienia społeczności (w tym społeczności lokalnej) oraz jej pedagogicznej rekonstrukcji" (dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku); - "Uchwycenie publicznego wymiaru zjawisk pedagogicznych należy uznać za oryginalne i wartościowe poznawczo. Zarysowanie w pracy perspektywy poznawczej akcentującej rolę wspólnoty i społeczności lokalnej w przekształcaniu rzeczywistości stanowi znakomity zbiór inspiracji i materiał do przetworzenia i wykorzystania przez pedagogów, pracowników socjalnych, działaczy społecznych, lokalnych polityków" (dr hab. Tomasz Biernat, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:38.50 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 4 punkty
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych
  wraz z liczbą punktów przyznawanych
  za publikację w tych czasopismach,
  cz. B, poz. 2042: www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
WSB
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje