wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Książka Aliny Dworak zatytułowana "Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet. Perspektywa społeczno-pedagogiczna" uzmysławia, jakże - wydawałoby się - oczywistą prawdę o szczególnym znaczeniu zdrowia wśród ogółu wartości. Tymczasem okazuje się, że zdrowie będące istotnym wyznacznikiem kondycji człowieka w wielu wymiarach jest często bagatelizowane, i to zarówno przez samą jednostkę, jak i tych, którzy powinni zapewnić ogółowi społeczeństwanie tylko właściwą opiekę zdrowotną w sytuacji choroby, ale i wcześniej - działania profilaktyczne służące eliminowaniu zagrożeń chorobowych, czy też wczesnemu wykrywaniu choroby. W szczególny sposób można to odnieść do kobiet, które jakże często przeciążone łączeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych, z jednej strony nie tyle, że lekceważą troskę o swoje zdrowie, co zaniedbują je poświęcając czas i uwagę osobom będącympod ich pieczą, z drugiej zaś nie spotykają się z systemowym wsparciem - zachętą do dbałości o zdrowie. I właśnie kobietom w aspekcie ich zdrowia "dedykuje" swoją książkę Alina Dworak. Jak podkreśla w recenzji wydawniczej profesor Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach dr hab. Bożena Zawadzka: "podjęta w pracy problematyka jest o dużym znaczeniu społeczno-pedagogicznym, nie tylko dla teraźniejszości, ale głównie dla przyszłości, zgodnie z tezą WHO, że inwestycja w zdrowie człowieka to największy kapitał dla społeczeństwa". Zwraca także uwagę na to,"że nieczęsto mamy do czynienia z umiejętnym połączeniem teorii z praktyką w publikacjach o charakterze naukowym, a to się w pełni udało Autorce ocenianej monografii. (.) Duże walory poznawcze i praktyczne upoważniają do tego, aby książkę rozpowszechniać, by dotarła do rąk jak najszerszej rzeszy odbiorców: teoretyków i praktyków, decydentów, nauczycieli, wychowawców, metodyków, oraz studentów kierunków nauk o wychowaniu i o zdrowiu oraz tych wszystkich, którzy troszczą się o zdrowie społeczeństwa". Rekomendując do druku opiniowaną monografię, prof. E. Zawadzka wskazuje także na jej oryginalność naukową oraz spójność tematyczną, akcentując zarazem, że praca A. Dworak "wnosi nową wiedzę w teorię i praktykę pedagogiki społecznej i pedagogiki zdrowia, a także w promocję zdrowia".

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:28.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 4 punkty
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych
  wraz z liczbą punktów przyznawanych
  za publikację w tych czasopismach,
  cz. B, poz. 2042: www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl