wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

"Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji" to wieloautorska książka, na której zawartość składa się 7 rozdziałów, ukazujących złożoność i wieloaspektowość działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w kontekście złożonych przejawów niedostosowania i zachowań przestępczych. Trzy pierwsze obszerne rozdziały łączą podejście teoretyczne i metodyczne wprowadzając czytelnika w zagadnienia dotyczące istoty profilaktyki i resocjalizacji. Z kolei następne cztery rozdziały o charakterze empirycznym stanowią bezpośrednie nawiązanie do rezultatów działań zespołu badawczego realizującego w Toruniu projekt "Na drodze do Song of Songs" we współpracy z Fundacją BIT MASTERS, w ramach konkursu Ministra Sprawiedliwości dotyczącego działań w zakresie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości". Znajdujemy w nich interesujące ustalenia dotyczące m.in. zasadności prowadzenia projektów muzycznych, wartości zawartych w muzyce chrześcijańskiej postrzeganych przez "młodych dorosłych", wolontariatu jako jednej z form aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, a także kategorii przebaczenia w narracji skazanych za przestępstwa gwałtowne. Jak podkreśla recenzent książki prof. Roman Leppert, już jej tytuł "wskazuje, że Autorki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają gamę (a może panoramę) podejść, stanowisk, koncepcji, a w niektórych przypadkach nawet teorii dotyczących tytułowych kategorii: profilaktyki i resocjalizacji. Użyte sformułowanie "wielowymiarowość" sugeruje, że nie istnieje jeden sposób działania oraz myślenia o profilaktyce i resocjalizacji, stąd w kolejnych opracowaniach nie poszukuje się konkluzji, która miałaby zwieńczyć prowadzone poszukiwania jakimś uniwersalnym konceptem". Oceniając książę pozytywnie, Recenzent stwierdza: "Potencjalny Czytelnik doświadczy po lekturze książki poznawczej satysfakcji", co stanowi wymowną rekomendację dla prezentowanej tu publikacji.

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:28.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 4 punkty
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych
  wraz z liczbą punktów przyznawanych
  za publikację w tych czasopismach,
  cz. B, poz. 2042: www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.


            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
            Raspberry | STUDIO GRAFICZNE | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl