wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Książka "Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych" jest pracą zbiorową, która została zredagowana przez Agnieszkę Furmańską-Maruszak i Annę Wójtewicz. Ukazała się w serii "Problemy Pracy Socjalnej". Jej zasadniczą strukturę stanowią dwie części: 1) Systemy i formy wsparcia opieki nad osobami starszymi - perspektywa międzynarodowa, krajowa i lokalna, 2) Polityki szczegółowe wobec przemian społecznych. Ponadto książka została wzbogacona o studium Mirosława Grewińskiego zatytułowane "Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej", które spełnia rolę swoistego zwieńczenia całej książki.
Warto odnotować, że książka uzyskała dwie rekomendacje, których autorami są reprezentanci dwóch dyscyplin naukowych, współpracujących ze sobą na polu pracy socjalnej - polityki społecznej oraz pedagogiki społecznej. I tak prof. Krzysztof Piątek pisząc recenzję z opcji polityki społecznej zaznacza m.in., że "recenzowana książka w sposób szczególny koncentruje się na różnych aspektach 'borykania się' polityki społecznej z problemem starości, przybliżając czytelnikowi zróżnicowane formy i sposoby pomagania ludziom starym, a także ich konsekwencje. Przedstawiona jest w niej wizja starzenia się w społeczeństwie konsumpcyjnym, problemy wynikające z procesu instytucjonalizacji i próby 'ucieczki' opieki nad osobami starszymi w kierunku deinstytucjonalizacji, poprzez szczegółowe zilustrowanie nowego zjawiska jakim jest szybki rozwój nieformalnej opieki prowadzonej przez cudzoziemki (głównie Ukrainki) w Polsce. Zagadnienia te przedstawiane są z perspektywy lokalnej, regionalnej, krajowej, a także międzynarodowej (opieka długoterminowa w Japonii i polityka emerytalna wobec wdów i wdowców w Niemczech). Pozostałe teksty dotyczą bardzo różnych 'wątków' mieszczących się w tzw. politykach szczegółowych. Możemy zapoznać się zarówno z ogólnymi problemami, typu: przemiany w zakresie polityki mieszkaniowej w Polsce po II wojnie światowej, czy odpowiedzialność w działalności zawodowej pracowników socjalnych, jak również przeczytać na temat znaczenia sztuki osób niepełnosprawnych, polityki w zakresie refundacji leków, czy różnych aspektów lokalnej polityki społecznej".
Drugi z recenzentów - dr Jan A. Malinowski podkreśla natomiast to, że "recenzowana praca zbiorowa stanowi interesującą propozycję wydawniczą zawierającą teksty wzbogacające wiedzę odnoszącą się do różnych aspektów polityki społecznej i pracy socjalnej. Zasługuje ona na opublikowanie także dlatego, że obecne w niej wątki dostarczają z jednej strony inspiracji do badań realizowanych na gruncie polityki społecznej, demografii, ekonomii, socjologii i pedagogiki, z drugiej zaś, przemyśleń nad aktualnym i przyszłym kształtem pracy socjalnej. Warto też zauważyć, że treści zawarte w książce mogą wzbogacić nie tylko warsztat badaczy, ale i dydaktykę akademicką realizowaną na kierunkach przygotowujących młodzież studencką do efektywnego i profesjonalnego wypełniania w przyszłości powinności stojących przed reprezentantami coraz bardziej różnicujących się instytucji i placówek służb społecznych".

w wydawnictwie kupisz najtaniej
cena:33.00 PLN


  najnowszy numer
  redakcja
  archiwum
  historia
  prenumerata
  kup numer archiwalny
  informacje dla autorów
  w kolejnych numerach
  reklama w czasopiśmie


  ISSN 1230-7785

  Za zamieszczoną w "Wychowaniu na co Dzień"   publikację naukową przysługują 4 punkty
  - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych
  wraz z liczbą punktów przyznawanych
  za publikację w tych czasopismach,
  cz. B, poz. 2042: www.bip.nauka.gov.pl

  Przepraszamy Prenumeratorów "Wychowania na co   Dzień" za opóźnienie w edycji czasopisma.

Reklama:
WSB
            Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
           
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt

      Copyright © weakapit.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by: RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje studio graficzne RASPBERRY // strony internetowe, projektowanie logo, ilustracje