wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

GDZIE I W JAKI SPOSÓB KUPISZ

W związku z przerwą urlopową (19-31 lipca) zapraszamy do składania zamówień od 1 sierpnia br.
Przepraszamy za utrudnienie w realizacji zamówień!Najtaniej kupisz w wydawnictwie!

Nasze książki oraz egzemplarze archiwalne i bieżące "Wychowania na co Dzień" możesz zakupić według jednej
z następujących procedur:

1) Zakup poprzez nadesłanie zamówienia w formie e-maila na adres: info@weakapit.pl z podaniem w jego treści tytułu książek/numeru czasopisma oraz ilości zamawianych egzemplarzy i wybranej formie dostawy

2) Zakup poprzez nadesłanie arkusza zamówienia wraz z określeniem formy dostawy

a) pobierz arkusz zamówienia, wypełnij go i odeślij w formie załącznika na nasz e-mail: info@weakapit.pl

b) wydrukuj arkusz zamówienia, wypełnij go i wyślij tradycyjną pocztą na adres pocztowy wydawnictwa lub jako skan w formie załącznika e-mail.


Cennik wysyłki.

UWAGA! Wysyłkę realizujemy za pośrednictwem poczty kurierskiej doliczając do kwoty zamówienia 20,00 zł.

W przypadku przesyłki, której grubość (wysokość) nie przekracza 20 mm (pozostałe wymiary: długość do 325 mm, szerokość 230 mm; waga do 1000 g) istnieje możliwość wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej jako listu poleconego z doliczeniem:

- przesyłka ekonomiczna - 9,00 zł
- przesyłka priorytetowa - 12,00 zł

Po otrzymaniu na adres info@weakapit.pl zamówienia, wysyłamy Klientowi wiążącą strony transakcji informację o wysokości kosztów przesyłki.


Wysyłka następuje najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od wpłynięcia należności na konto bankowe.

Wraz z adresem obowiązuje podanie numery telefonu kontaktowego, który zostanie udostępniony firmie kurierskiej.

Wysyłkę można przyspieszyć, przesyłając na adres info@weakapit.pl bankowe potwierdzenie dokonania przelewu.


Dla bibliotek i innych instytucji oraz firm możliwa płatność przelewem z odroczonym terminem.

Dodatkowe informacje: dział sprzedaży tel. 601 880 321 lub 56 648 5553
Nasze książki kupisz (zamówisz) też m.in. w następujących księgarniach:Bielsko-Biała, Księgarnia SZÓSTKA, ul. Komorowicka 38

Katowice, Księgarnia LIBER, Bankowa 11

Katowice, Księgarnia WOLNE SŁOWO, ul. 3 Maja 31

Kraków, Księgarnia PWN, ul. Piłsudskiego 3/1

Lublin, Księgarnia IURIS PRUDENTIA, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (SPRZEDAŻ STACJONARNA: Budynek Wydziału Prawa UMCS; INTERNETOWA: www.naukowa.pl)

Lublin, Księgarnia SENTENCJA, ul. Krakowskie Przedmieście 41

Łódź, HORYZONT, ul. Socjalna 5/2

Olsztyn, KSIĄŻNICA POLSKA, Pl. Jana Pawła II 2/3

Opole, Księgarnia SUPLEMENT, ul. Kośnego 18

Poznań, Księgarnia PRZY FREDRY, ul. Aleksandra Fredry 10

Poznań, Księgarnia PWN, Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Powstańców Wlkp. 16

Poznań, Księgarnia SURSUM CORDA, Rynek Łazarski 1

Poznań, Księgarnia Uniwersytecka Fundacji UAM, ul. Rubież 46

Rzeszów, Księgarnia PWN - Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 8

Toruń, Księgarnia CENTRUM, ul. Chełmińska 4

Warszawa, Księgarnia Ekonomiczna, ul. Grójecka 67

Wrocław, Księgarnia PWN, ul. Kuźnicza 56


Sprzedaż zagraniczna odbywa się za pośrednictwem: Lexicon Anna Wolińska, ul. Dereniowa 2 lok. 96, 02-776 Warszawa, wwww.lexicon-books.pl, e-mail: lexicon@lexicon.net.pl

Polityka prywatności sklepu Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT s.c.

DEFINICJE
1. Administrator - Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT s.c. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Piskorskiej 12/23.
2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. Polityka - niniejsza Polityka prywatności.
4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.weakapit.pl.
6. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień;
b) w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;
c) w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
1.2. w celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
1.4. w celach marketingowych Administratora, w tym prezentowania ofert i produktów w Serwisie związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych - w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SERWISIE
1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
2.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2.2. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
2.4. w celach marketingowych Administratora (zob. sekcja "MARKETING").
3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ (KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG W SERWISIE)
1. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
2.1. w celu realizacji złożonego zamówienia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2.3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2.4. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
2.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

MARKETING
Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profil prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:
1.1. zakończenia wykonywania umowy,
1.2. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
1.3. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, w tym na adres email: info@weakapit.pl.
3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika - w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

ODBIORCY DANYCH
1. W związku z wykonywaniem usług zgromadzone dane osobowe będą ujawniane jedynie w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości(podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a więc udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, jak również firmom transportowym - Poczcie Polskiej ikurierom,dostarczającym zamówione towary do Użytkowników.
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
1.1. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
1.2. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
1.3. dokładne i aktualne,
1.4. nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,
1.5. bezpiecznie przechowywane.
2. W celu lepszego zabezpieczenia konta Użytkownika rekomendowane jest:
2.1. stosowanie złożonego hasła zabezpieczającego dostęp do konta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie. Takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne;
2.2. zachowanie loginu i hasła do konta w tajemnicy, w tym w szczególnościnieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
2.3. wylogowanie się z Serwisu po każdej zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się z Serwisu. Wylogowanie z Serwisu nastąpi po kliknięciu przycisku "Wyloguj", który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
2.4. korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
2.5. korzystaniu z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie.Korzystanie z cudzych komputerów przez Użytkownika rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które Użytkownik podaje w trakcie korzystania z konta;
2.6. jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, nie powinien zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.
3. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny - zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@weakapit.pl, telefonicznie pod numerem +48 601 880 321 lub korespondencyjnie na adres:
Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT s.c.
ul. Piskorskiej 12/23
87-100Toruń

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.


Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl