wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

W KOLEJNYCH NUMERACHKolejny numer dwumiesięcznika "Wychowanie na co Dzień" to: 3/2016.


Szanowni Prenumeratorzy!

Zapraszamy do prenumeraty "Wychowania na co Dzień" na rok 2017 oraz kontynuacji w roku 2018. Cenę prenumeraty utrzymujemy w niezmienionej - od roku 2011 - wysokości. Wszystkim Prenumeratorom, którzy opłacą jednorazowo prenumeratę całoroczną (75,60 zł) gwarantujemy utrzymanie ceny do końca okresu objętego prenumeratą. Zapraszamy ponadto do zakupu numerów z roku 2015 oraz z lat wcześniejszych.

Wydawca i Redakcja
Katarzyna Domańska - Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu kompetencji czytelniczych

Alina Dworak - Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole

Józefa Grodecka - Przygotowanie do zadań zawodowej rodziny zastępczej

Anna Grygiel - Współczesne zabawki - szansa czy zagrożenie?

Małgorzata Kaliszewska - Inspiracje Zofii Napiórkowskiej

Maciej Krzemiński - Edukacja w szkole na wsi - na podstawie powieści Uczta Bogdana Madeja i Księżyc nad Nidą Kornela Filipowicza

Elżbieta Kościńska - Rola człowieka starego w kształtowaniu zachowań prospołecznych w opiniach licealistów

Małgorzata Lachowska - Osobowościowe determinanty uzależnienia od zjawiska narkomanii

Andrzej Majewski, Jolanta Majewska - Psychomotoryka empowermentua terapia integracji sensorycznej według J. Ayres. Analityczna ewaluacja

Małgorzata Orłowska, Ewelina Sławek - Uczeń z dysfunkcją ekonomiczną

Małgorzata Pietrzak - Czynniki stymulujące czytelnictwo dzieci i młodzieży

Alicja Potorska - Przeciwdziałanie krzywdzeniu w procesie wychowywania małych dzieci poprzez rozwijanie kompetencji rodzicielskich rodziców w zakresie wyznaczania granic dziecięcej swobody

Mateusz Szafrański - Poradnictwo dotyczące kariery na różnych etapach życia - od juniora do seniora

Dariusz Sarzała - Zakład karny jako instytucja totalna a zachowania patologiczne więźniów

Urszula Słyk - Proces rozwijania zdolności muzycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora - Hierarchia wartości moralnych i materialnych ludzi młodych - raport z badań

Mirosław Zientarski - Zarys uwarunkowań współczesnej działalności Kościoła katolickiego na niwie wychowania fizycznego i sportu
 najnowszy numer    redakcja    archiwum    historia   prenumerata    kup numer archiwalny  

 informacje dla autorów     w kolejnych numerach     reklama w czasopiśmie

Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl