wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

W KOLEJNYCH NUMERACHKolejny numer dwumiesięcznika "Wychowanie na co Dzień" to: 4/2015.


Szanowni Prenumeratorzy!

Zapraszamy do prenumeraty "Wychowania na co Dzień" na rok 2015 i 2016 oraz kontynuacji w roku 2017. Cenę prenumeraty utrzymujemy w niezmienionej - od roku 2012 - wysokości. Wszystkim Prenumeratorom, którzy opłacą jednorazowo prenumeratę całoroczną (75,60 zł) gwarantujemy utrzymanie ceny do końca okresu objętego prenumeratą. Zapraszamy ponadto do zakupu numerów z roku 2014 oraz z lat wcześniejszych.

Wydawca i Redakcja
Patryk Białas - Prostytucja jako zjawisko patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży w opinii funkcjonariuszy Policji

Karol Bidziński - Związek między oceną wsparcia zawodowego uzyskiwanego przez nauczycieli a ich opiniami na temat odczuwanych trudności w realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów

Alina Dworak - Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole

Józef Górniewicz - Centra Nauki jako nowa oferta edukacji pozaszkolnej uzupełniająca kształcenie formalne

Małgorzata Kaliszewska - Inspiracje Zofii Napiórkowskiej

Małgorzata Lachowska - Osobowościowe determinanty uzależnienia od zjawiska narkomanii

Karina Leksy - Wirtualne dzieciństwo - aspekty zdrowotne i edukacyjne

Mariola Markowska - Problemy wychowawcze adolescentów z rodzin rozbitych w optyce rodziców i dzieci

Elżbieta Napora, Paulina Garbiec - Cechy rodziny i dziecka a jego popularność wśród rówieśników

Anna Ozga - Etap edukacji a szanse na wsparcie w ocenie nauczycieli województwa świętokrzyskiego realizujących specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

Marzenna Szymańska-Kudelska - Uczeń z trudnościami wychowawczymi w przestrzeni klasy i szkoły

Michał Wawrzyniak - Wychowawcze aspekty Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) w ocenie osadzonych - potencjalnych beneficjentów systemu

Beata Wolnik, Magdalena Mantchoff-Chomiak - Rozwój fizyczny chłopców w wieku 10-12 lat w aspekcie wybranych czynników środowiskowych

Marzenna Zaorska - Osoby niepełnosprawne w Polsce - aktualny stan problematyki w kontekście ilościowym oraz wybranych problemów życiowych

Mirosław Zientarski - Zarys uwarunkowań współczesnej działalności Kościoła katolickiego na niwie wychowania fizycznego i sportu
 najnowszy numer    redakcja    archiwum    historia   prenumerata    kup numer archiwalny  

 informacje dla autorów     w kolejnych numerach     reklama w czasopiśmie

Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl