wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

W KOLEJNYCH NUMERACHKolejny numer dwumiesięcznika "Wychowanie na co Dzień" to: 1/2016.


Szanowni Prenumeratorzy!

Zapraszamy do prenumeraty "Wychowania na co Dzień" na rok 2016 oraz kontynuacji w roku 2017. Cenę prenumeraty utrzymujemy w niezmienionej - od roku 201 - wysokości. Wszystkim Prenumeratorom, którzy opłacą jednorazowo prenumeratę całoroczną (75,60 zł) gwarantujemy utrzymanie ceny do końca okresu objętego prenumeratą. Zapraszamy ponadto do zakupu numerów z roku 2015 oraz z lat wcześniejszych.

Wydawca i Redakcja
Małgorzata Bereźnicka - Współpraca szkoły i domu kluczowym warunkiem pedagogizacji rodziców

Alina Dworak - Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole

Barbara Galas - Młodzi po transformacji - szanse i niespełnienia

Małgorzata Kaliszewska - Inspiracje Zofii Napiórkowskiej

Krystyna Kamińska - Reemigracja - trudne dziecięce powroty

Małgorzata Lachowska - Osobowościowe determinanty uzależnienia od zjawiska narkomanii

Karina Leksy - Wirtualne dzieciństwo - aspekty zdrowotne i edukacyjne

Mariola Markowska - Problemy wychowawcze adolescentów z rodzin rozbitych w optyce rodziców i dzieci

Andrzej Mielczarek - Mieszkania chronione dla seniorów w systemie pomocy społecznej

Sylwia Płusa - Ocenianie osiągnięć uczniów

Sylwia Ryszawy - Pozycja socjometryczna uczniów w grupie rówieśniczej a jej znaczenie dla społecznego funkcjonowania dzieci

Marzenna Szymańska-Kudelska - Uczeń z trudnościami wychowawczymi w przestrzeni klasy i szkoły

Beata Wolnik, Magdalena Mantchoff-Chomiak - Rozwój fizyczny chłopców w wieku 10-12 lat w aspekcie wybranych czynników środowiskowych

Marzenna Zaorska - Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej - dyskurs definicyjno-koncepcyjny

Mirosław Zientarski - Zarys uwarunkowań współczesnej działalności Kościoła katolickiego na niwie wychowania fizycznego i sportu
 najnowszy numer    redakcja    archiwum    historia   prenumerata    kup numer archiwalny  

 informacje dla autorów     w kolejnych numerach     reklama w czasopiśmie

Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl