wróć na stronę główną
sklep naszego wydawnictwa
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" s.c. zostało powołane we wrześniu 1995 r. z myślą o kontynuowaniu wydawania (powołanegow 1993 r. przez Toruńską Fundację Edukacyjną "Copernicus") miesięcznika "Wychowanie na co dzień". Obok edycji "Wychowania na co dzień" będącej zasadniczym obszarem działalności Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT" podejmuje też aktywność w zakresie wydawania książek, których problematyka głównie koncentruje się na obszarze zainteresowania pedagogiki, socjologii, psychologii, pracy socjalnej.

Do końca 2010 roku ukazało się ponad 90 pozycji książkowych. Pierwszą książką Wydawnictwa Edukacyjnego "AKAPIT" była praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Piątka pt. Socjologia a edukacja socjalna (1996), która dostarczyła inspiracji do powołania serii wydawniczej "PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ" ukazującej się pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wydawnictwo jest też edytorem serii: "BIBLIOTEKA MIESIĘCZNIKA WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ" oraz "TORUŃ - MIASTO I LUDZIE". W serii wydawniczej zatytułowanej - Biblioteka "Wychowania na co dzień" ukazują się książki autorstwa znanych pedagogów systematycznie współpracujących z Redakcją czasopisma. Zawierają one zbiory najciekawszych tekstów (najczęściej w wersji poszerzonej i zaktualizowanej) opublikowanych na łamach miesięcznika, podejmujących najbardziej aktualne tematy współczesnej edukacji (m.in.: transformacja ustrojowa a edukacja, problemy reformy systemu szkolnego, zagrożenia młodzieży patologiami społecznymi, doskonalenie procesu nauczania i wychowania). Dotychczas ukazały się w tej serii trzy pozycje książkowe: A. Olubiński, Socjalno-wychowawcze problemy postkomunistycznego społeczeństwa; K. Denek, O nowy kształt edukacji; S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych.

Zdecydowana większość wydanych książek - zgodnie z profilem wydawnictwa - posiada "charakter edukacyjny".

Część książek ukazała się na zlecenie lub też była dotowana przez takie instytucje edukacyjne jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń.

Od początku istnienia Wydawnictwa redaktorem naczelnym jest dr Jan A. Malinowski.Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl